Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

         Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin peşəyönümü işlərinin planına uyğun olaraq, peşəyönümü üzrə təbliğat işlərinin aparılması, gənclərin peşəyə istiq...21.02.2020