Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator
(ƏTRAFLI)
Maşın-traktor parkına texniki xidmət üzrə sazlayıcı-usta
(ƏTRAFLI)
Kənd təssərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər
(ƏTRAFLI)
Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)