Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Toxucu (pambıq, yun, ipək, kətan istehsalatı)
(ƏTRAFLI)
Biçici
(ƏTRAFLI)
Tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi
(ƏTRAFLI)