Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Avtomobillərin təmiri çilingəri
(ƏTRAFLI)
Avtomotonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yoxlayıcısı
(ƏTRAFLI)
Avtomobil mühərriklərinin yığıcısı
(ƏTRAFLI)
Avtomobil kran maşinisti-sürücü
(ƏTRAFLI)