Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Dartı yarımstansiyasının elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)
Kontakt şəbəkəsinin elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)
İşarəvermə, mərkəzləşdirmə, bloklama qurğularının təmiri və xidməti elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)
Elektrik qatarının maşinist köməkçisi
(ƏTRAFLI)