Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Genişprofilli dəzgahçı
(ƏTRAFLI)
Tornaçı
(ƏTRAFLI)
Alətçi-çilingər
(ƏTRAFLI)
Mexaniki yığma işləri üzrə çilingər
(ƏTRAFLI)