Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Radioelektron aparat və cihazların yığıcı-çilingəri
(ƏTRAFLI)
Rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı
(ƏTRAFLI)
Mobil telefonların təmiri ustası
(ƏTRAFLI)
Rabitə operatoru
(ƏTRAFLI)