Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingəri
(ƏTRAFLI)
Hava elektrikötürücü xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)
Kabel xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)
Paylayıcı qurğuların təmiri və istismarı üzrə elektrik montyoru
(ƏTRAFLI)