Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Zərgər
(ƏTRAFLI)
Bədii tikmə ustası
(ƏTRAFLI)
Ağac üzərində naxış rəssamı
(ƏTRAFLI)
Xalçaçı
(ƏTRAFLI)