Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

YENİ İXTİSASLAR
Neft və qazçıxarma operatoru
(ƏTRAFLI)
Bağban
(ƏTRAFLI)
Bağban-dekorator
(ƏTRAFLI)
Qazanxana avadanlıqlarına baxan maşinist
(ƏTRAFLI)