Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Radioelektron aparat və cihazların yığıcı-çilingəri

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ