Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Radio-televiziya aparatlarının təmiri və xidməti radiomexaniki

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ