Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Yüksəkgərginlikli hava xətlərinin və kontakt şəbəkələrinin quraşdırıcısı üzrə elektrik montyoru-xətçi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ