Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Paylayıcı qurğuların təmiri və istismarı üzrə elektrik montyoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Beyləqan Peşə Məktəbi