Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kabel xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə elektrik montyoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Gədəbəy Peşə Liseyi