Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Hava elektrikötürücü xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Goranboy Peşə Məktəbi