Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Qazanxana avadanlıqlarına baxan maşinist

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ