Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Neft və qazçıxarma operatoru