Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Suvarma sistemlərinin operatoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi