Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Suvarma maşınları və nasos qurğuları maşinisti

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ