Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü