Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Kürdəmir Peşə Liseyi