Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Heyvandarlıq mütəxəssisi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Bərdə Peşə Liseyi