Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Mexanikləşdirilmiş heyvandarlıq fermalarının və komplekslərin mexanizatoru və elektrik montyoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Sabirabad Peşə Liseyi