Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru