Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər