Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer, avtomobil sürücüsü (BC)

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Lənkəran Peşə Liseyi

2 nömrəli Ağdam Peşə Məktəbi