Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik, avtomobil sürücüsü