Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Bitkiçilik mütəxəssisi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi