Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Pambıqçı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

2 nömrəli Ağdam Peşə Məktəbi