Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Mühmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ