Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Nəzarət-ölçü və avtomatika cihazlarının çilingəri