Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Yerli bələdçi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Xaçmaz Peşə Liseyi

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi