Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Maşın-traktor parkına texniki xidmət üzrə sazlayıcı-usta

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Göygöl Peşə Məktəbi