Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Dizel mühərrikinin motorçusu

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Gədəbəy Peşə Liseyi