Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Traktorçu-maşınist

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Gədəbəy Peşə Liseyi