Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Meyvə - tərəvəz ustası

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi