Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Meliorasiya işlərinin traktorçusu,təmirçi-çilingər,avtomobil sürücüsü

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi