Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Avtomobilin təmiri çilingəri,avtomobil sürücüsü

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi