Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Elektrik maşın, aparat və cihazlarının sazlayıcısı