Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Tikişçi

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi