Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Karamel hazırlayan

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi