Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Dəri xammalını emal edən

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi