Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Neft – kimya sənayesi aparatçısı - operatoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi