Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Proqramla idarə olunan dəzgahların operatoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi