Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Rəqəmli idarə olunan dəzgahların kompüter operatoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi