Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Laborant –mikrobioloq

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi