Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Yeyinti məhsulları istehsalı avadanlıqlarının sazlayıcısı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi