Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Yağ sənayesi işçisi – usta

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi