Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Ət yarımfabrikatlarını hazırlayan

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi